Vydejte se na hrad Pecka a pozorujte krásu Krkonoš, Sněžky a Černé hory

Zobrazit interaktivní mapu

Hrad Pecka – Perla Podkrkonoší

Hrad Pecka leží šest kilometrů na východ od města Nová Paka. Hrad najdete na kopci stejného jména v dnešní podobě částečné zříceniny původně gotického hradu ze 13. až 14. století. K proměně na zříceninu došlo během devatenáctého století, tehdy sem obyvatelé okolních vesnic chodili i lámat kámen na své stavby, což mu napomohlo akorát k dokonalému ničení. Změna nadešla až po druhé světové válce, zejména po roce 1960.

V té době se provedla řada záchranářských a restaurátorských prací, aby mohla být posléze do interiérů umístena expozice věnovaná slavnému majiteli Pecky – Kryštofu Harantovi z Polžic a Bezdružic. V současné době si uvnitř hradu prohlédnete například černou kuchyň a sklepení. Expozici doplňuje výstava lidového a sakrálního umění a také jiné další expozice. V exteriérech máte možnost nahlédnout na zbytky příkopů a opevnění, na hradní věže, brány a do osvětlené, 56 metrů hlukoké, studny.

Na skalní výběžek s hradem Pecka se v dřívějších dobách jezdilo dvěma cestami – ze západní strany k bráně a z města okolo hradního příkopu. Dnes je už hradní příkop zasypaný. Současný čtverhranný dvůr obklopují jenom zbořené zdi místo stavení s malbami znaků rodů Škopků z Bílých Otradovic a Harantů z Polžic. Původně byste v přízemí našly klenutou kuchyni a v dalším patře světnice, ozdobenou obrazy s náměty z mytologie. Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic zde měl i svojí kancelář. Dnes si vše připomenete pouze několika zdmi a vysokým komínem. V prvním patře Jižního domu (Velikého paláce) naleznete několik světnic a velká klenutá okna. Druhé poschodí bylo určeno pro střílny. Jihozápadní roh sloužil pro kapli, za věží fungoval sklípek a několik komor. Staré pivní a vinné sklepy se dochovaly do současné doby pod starým palácem.

Prvním velkým krokem za zkázou hradu se stal rok 1830, kdy se v městečku rozmohl požár a žhavý došek vyletěl i na Pecku. Hrad shořel a zbyly v něm jenom dvě světnice a útulek, kde se zabydlela jedna stařena.

Během letních prázdninových měsíců se můžete na hrad Pecku přijít podívat na různá divadelní a šermířská vystoupení. Perla Podkrkonoší – jak je hrad často nazýván, vám umožní krásný výhled do okolí. Hradní vyhlídka vám poskytne krásný pohled na město Nová Paka, na Krkonoše se Sněžkou, vrchy Kumburk a Bradlec se zbytky středověkých hradů, vrch Tábor s poutním kostelíčkem a na Zvičinu.